Mechanik und Mechatronik
> Zum Inhalt
Adresse:

TU WIEN
Institut für Mechanik und Mechatronik
Forschungsbereich Regelungstechnik und Prozessautomatisierung

Getreidemarkt 9 /E325-04
1060 Wien
Österreich

6. Stock

Telefon:+43 1 58801 32505
Fax:+43 1 58801 30399
Email:sekretariat.a5+e325@tuwien.ac.at

Vorstand / Bereichsleiter / Gruppenleiter

JAKUBEK Stefan Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. (E325-04, E325-50)

Publikationen (seit 2002)

To top

Vorstand-Stellvertreter / Gruppenleiter

KOZEK Martin Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. (E325-04-1)

Publikationen (seit 2002)

To top

Gruppenleiter

HAMETNER Christoph Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. (E325-04-2)

Publikationen

To top

Systemadministrator

To top

Dozenten

Schirrer Alexander Privatdoz. Dipl.-Ing. Dr.techn.              

Universitätsassistenten

Du Zhang Peng Univ.Ass. Dipl.-Ing. BSc (E325-04-1)
Ferrara
Alessandro Univ.Ass. Dott.mag. (E325-04-2)
Pernsteiner Dominik Univ.Ass. Dipl.-Ing. BSc (E325-04-1)

To top

Projektassistenten

Benaitier Alexis Projektass. MSc (E325-04-2)
Büyüker Banu Cicek Projektass. MSc (
E325-04-2)
De Oliveira Junior Jose Genario Projektass. MSc (E325-04-2)
Erdogan Dennis Projektass. Dipl.-Ing. BSc (E325-04-2)
Fallmann Markus Projektass. Dipl.-Ing. BSc (E325-04-1)
Fuhrmann Florian Projektass. Dipl.-Ing. BSc (E325-04-1)
Gratzer Alexander Lukas Projektass. Dipl.-Ing. BSc (E325-04-1)
Kofler Sandro Projektass. Dipl.-Ing. BSc (E325-04-2)
Poks Agnes Projektass. MSc (E325-04-1)
Stanger Lukas Projektass. BSc (E325-04-1)
Vrlic Martin Projektass. Mag. (E325-04-2
)
Walch Ingo Projektass. MSc (E325-04-1)
Wasserburger Alexander Projektass. Dipl.-Ing. Dr.techn. (E325-04-2)
Zauner Michael Projektass. Dipl.-Ing. BSc (E325-04-2)
Zendegan Saeid Projektass. Dott.mag. (E325-04-2)

To top

Lehrbeauftragte

Jörgl Hanns Peter Em.O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.
Kopacek Peter Em.O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c.mult.
Stadlmann Burkhard Dipl.-Ing. Dr.techn.
Strasser Thomas Dipl.-Ing. Dr.techn.
Winsel Thomas Univ.Lektor Dr.-Ing.

To top

Ehemalige Mitarbeiter

 

Dipl.-Ing. Dr.techn. BSc Lukas BÖHLER

Dipl.-Ing. Dr.techn. BSc Elisabeth LUCHINI

Dipl.-Ing. Dr.techn. Thomas LÄSSER

Dipl.-Ing. Dr.techn. Barbara MAYER

Dipl.-Ing. Elvira THONHOFER
Dipl.-Ing. Guilherme ASCHAUER, BSc.
Dipl.-Ing. Monika ANTONI
Dipl.-Ing. POLOCEK
Dipl.-Ing. Emir TALIC
Dipl.-Ing. Nico DIDCOCK
Dipl.-Ing. Matthias STARK
Dipl.-Ing. David BAUMGARTNER
Dipl.-Ing. Maja MILETIC
Dipl.-Ing. Dr.techn. Maxime DEREGNAUCOURT
Dipl.-Ing. (FH) Andreas FLECK
Dipl.-Ing. Johannes UNGER
Mag. Philipp ZÖRWEG
Lisa MAYR, BSc.
Dipl.-Ing. Raphael HOFSTÄDTER
Dipl.-Ing. Dr.techn. Oliver KÖNIG
Dipl.-Ing. Markus DEUTSCH
Dipl.-Ing. Dr.techn. Raphael PRIESNER
Dipl.-Ing. Dr.techn. Markus STADLBAUER
Dipl.-Ing. Dr.techn. Stefan GROSSWINDHAGER
Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian MAYR

Dipl.-Ing. Dr.techn. Daniel RITZBERGER

MSc Corinna BAHRIAWATI
Dipl.-Ing.
Mark HEMEDI
Dipl.-Ing. Nicole PACES
Dipl.-Ing. Georg FUCHS
Dipl.-Ing. Dr.techn. Martin TIEFENBACHER
Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian WESTERMAYER
Dipl.-Ing. Dr.techn. Lukas BITSCHNAU
Dipl.-Ing. Dr.techn. Siegfried HELM
Dipl.-Ing. Dr.techn. Alexander SCHUSTER
Dipl.-Ing. Dr.techn. Andrea LORENZ
Dipl.-Ing. Dr.techn. Klemens SCHULMEISTER
Dipl.-Ing. Dr.techn. Peter DOLOVAI
Dipl.-Ing. Dr.techn. Lukas HAFFNER
Dipl.-Ing.
Dr.techn. Sabina SINANOVIC
Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian BENATZKY
Dipl.-Ing.
Dr.techn. Martin SEYR
Dipl.-Ing. Andreas VOIGT
Dipl.-Ing. Dr.techn. Wolfgang HOFBAUER    
Dipl.-Ing. Dr.techn. Nikolaus KEUTH
Dipl.-Ing. Dr.techn. Bernhard VOGLAUER
Dipl.-Ing. Dr.techn. Thomas STRASSER
Dipl.-Ing. Dr.techn. Wolfgang BACHER
Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerd SCHLAGER
Christine WOHLRAB
Dipl.-Ing. Dr.techn. Nada JOVANOVIC
Dipl.-Ing. Dr.techn. Peter SKORJANZ
Dipl.-Ing. Anton PIRKO
Dipl.-Ing. Dr.techn. Joachim PARGFRIEDER
Dipl.-Ing. Dr.techn. Meinrad PRAXMARER
Dipl.-Ing. Dr.techn. Gregor GÖRTLER
Dipl.-Ing. Dr.techn. Ernst PRIVOZNIK
Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian SCHIEFER
Dipl.-Ing. Dr.techn. Reinhard KORB
Dipl.-Ing. Dr.techn. Ensio HOKKA
Dipl.-Ing. Dr.techn. Peter WURMSDOBLER

 

 

To top